Säkrare vård i Töreboda med uppmärksam personal

Socialtjänsten i Töreboda har vidtagit åtgärder sedan det blivit känt att en vårdtagare i Töreboda fick vänta på sjukhusvård i nära tre timmar efter att ha fallit i sitt hem.
Efter att ha sett över rutinerna menar socialtjänsten nu att något liknande inte ska kunna hända i Töreboda igen.

Det var en undersköterska som hittade den äldre mannen och larmade dagsköterskan. Denne hade dock bara 45 minuter kvar på sitt arbetspass och åkte därför inte ut för att se till patienten. Dagsköterskan rapporterade istället till nattsköterskan som inte heller tog situationen på allvar utan väntade två timmar med att åka dit.  

Väl på sjukhus visade det sig att patienten ådragit sig både höft- och axelfrakturer. Några dagar senare dog mannen.  

Den här typen av händelser brukar skyllas på den så kallade mänskliga faktorn och i det här fallet har både den egna utredningen och Socialstyrelsens kommit fram till just det. Sjuksköterskorna tog för lätt på undersökerskans uppgifter om att mannen ramlat och hade ont. Det har båda utredningarna kommit fram till.

– Det var dagsköterskan som i första hand skulle ha tagit tag i den här frågan eftersom hon fanns i tjänst när händelsen inträffade, säger socialchefen Margareta Larsson.   

Så snart den medicinskt ansvariga sjuksköterskan fick kännedom om det här fallet vidtogs åtgärder.

– Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan hade samtal med alla inblandade. Vikten av att göra korrekta bedömningar och att följa rutiner påtalades. Vi hade också samtal i hela sjuksköterskegruppen och med övrig personal, säger Margareta Larsson. 

Socialchefen menar att den här frågan belysts så pass grundligt att en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen – trots att den mänskliga faktorn finns:

– Det gäller att hålla rutinerna levande, att vi lär oss av det som hänt och är uppmärksamma.