Minskning av viltolyckorna i Västra Götaland

I fjol inträffade närmare 5 500 viltolyckor i Västra Götalands län - en minskning jämfört med tidigare år.
De allra flesta av olyckorna - över 4 800 - sker med rådjur.
17 av olyckorna är vildsvinsolyckor, och det är färre än under 2005.