Medeltida förråd öppnas på Läckö

Läckö slott ska få nya utställningslokaler, som dessutom är tillgängliga för funktionshindrade. 
De nya rymmen ligger på borggården och har anor från medeltiden, men har under lång tid använts som förråd.

Till sommaren ska de nya rummen på Läckö slott tas i bruk för utställningar på slottet.

Gillis Åström som är förvaltare på Statens Fastighetsverk säger till Radio Skaraborg att det finns en önskan om fler utställningslokaler i marknivå, eftersom slottet i stora delar är svårtillgängligt för rullstolar.

En arkeolog från Västergötland har just avslutat en undersökning av de medeltida utrymmena, men de spännande fynden uteblev.