Hökensåsbönder går samman och gräver ner elledningar

Bönderna på Hökensås tröttnat på alla strömavbrott.
Nu tar de saken i egna händer och gräver själva elledningarna.
- Gör vi inte det här får vi vänta 15 - 20, kanske 30 år innan det bli vår tur att få ledningarna nedgrävda, säger Leif Karlsson som är skogsbonde på Hökensås.

Det är knappt 20-talet lantbrukare och egenföretagare som står bakom satsningen. Med egna pengar betalar de en firma som sköter själva grävningen från utkanten av Tidaholm upp till trakten runt Daretorp - det handlar om cirka en mil. När det är klart tar varje markägare sin del av grävningsnotan. Att det därmed blir dyrare för dem än för övriga kommuninvånare spelar ingen roll:  

- Det är ingen stor kostnad egentligen. Ett ordentligt elverk kostar ju till exempel nästan 30 000. Jämför man så, så är det inte mycket pengar.

Efter grävningen kommer det kommunägda bolaget Tidaholms energi att stå för själva ledningsarbetet inklusive material.
Teknikchef Jan Persson på Tidaholms energi kallar bondeförslaget för en ”vinn-vinn”-situation:

– Ja, det måste man säga att det är. Vi kan tidigarelägga en investering med mellan tio och 15 år och de får ett mycket säkrare elnät. Hela Daretorps samhälle får en mycket säkrare eltillförsel, så det är 350 abonnenter som får glädje av detta.