Ackordsarbete på vårdcentral i Södra Ryd

Vårdcentralen i Södra Ryd i Skövde har länge haft problem med att rekrytera läkare.
Nu testas ett nytt grepp där läkarna till viss del kommer att arbeta på ackord med möjlighet att tjäna extra pengar, skriver Skaraborgs Allehanda.

Enligt Helena Wennås som är chef på vårdcentralen så är modellen ett sätt att belöna de läkare som jobbar hårdast. 200 kronor per extra patient får läkarna. Helena Wennås kontrollerar så att vården blir densamma och om en läkare skulle missköta sig så kommer den att plockas ut systemet.   

Pengarna tas från det löneutrymme som inte utnyttjas eftersom det finns vakanser. Om vårdcentralen lyckas rekrytera läkare kommer modellen att gå i graven.