Länsstyrelsen anmäler sommarhusbygge

Ett sommarhusbygge i Valle i Skara kommun har anmälts till åklagare som ett misstänkt miljöbrott.
Husbyggaren har fått bygglov av Skara kommun, men Länsstyrelsen har inte gett klartecken till bygget och anmäler därför byggaren.
Skara kommun säger sig ha blivit lurad av byggaren.

Kristina Höök Patriksson som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Mariestad säger till Radio Skaraborg att området där sommarstugan byggts omfattas av både strandskydd och landskapsbildsskydd.

- Det här är i Valleområdet så det är ett mycket värdefullt område ur naturvårdssynpunkt, säger hon.

Enligt Länsstyrelsen borde Skara kommun ha varit medveten om att det saknades nödvändiga dispenser för att ett bygglov skulle kunna beviljas.
Nu löper byggaren risk att behöva riva sitt hus.

Skaras stadsarkitekt Östen Andersson säger till Radio Skaraborg att kommunen har blivit lurad av byggaren, eftersom han började bygga något helt annat än det han fått bygglov för.

- Han har inte följt de handlingar som är godkända av oss, säger Östen Andersson.