Framtidstro bland framtidens bönder

Framtidstron sägs vara stor inom jordbruksnäringen igen.
Och framtidstro det känner också den unga generationen.
Det märktes inte minst på Uddetorps naturbruksgymnasium i Skara där det på fredagen var öppet hus för niondeklassare i färd med att välja sin framtid.

Mattias Enström var en av dem som besökte skolan. Han är klar över att Uddetorps jordbruksprogram är rätt val för hans del och sannolikt får han sällskap av ytterligare 74 elever nästa höst.

Vindarna har vänt och modernäringen drar till sig de ungas intresse.
- Jag är lantbrukare hemma så..., säger han och menar att arvet hemifrån spelat roll.

Fredrik Ödeen som är rektor för skolorna Uddetorp och Sparresäter menar att det finns främst tre faktorer bakom framtidstron - dels för att den tunga perioden av strukturomvandling över nu, och dessutom för att LRF har lagt gnällpolitiken bakom sig.

- Det stora lyftet för vår del kom förra året - betydligt fler sökande och mer kvalificerade sökande. I klartext hade de högre betyg från grundskolan, säger Fredrik Ödeen.

Dessutom har ju svenska folket lyckliggjorts via dokusåpan Bonde söker fru - som kanske har bidragit till en ändrad attityd till vanligt liv på landet.
- Alla har ju fått uppfattningen att lantbrukare är ett roligt jobb! säger Fredrik Ödeen.