Haverirapporten efter bussolyckan dröjer

På lördagen är det ett år sedan en buss med teaterresenärer på väg till Stockholm körde av vägen utanför Arboga och nio personer miste livet.
Statens haverikommission, som utreder olyckan, räknar med att haverirapporten dröjer ytterligare någon månad.

Arbetet med hela utredningen efter olyckan är nu i sitt slutskede. Än återstår dock att låta utomstående experter och olika instanser som räddningstjänsten och Vägverket kontrollera att alla faktauppgifter som rör deras respektive område är korrekta.

Utredningens ordförande Göran Rosvall säger till Radio Skaraborg att det är en noggrann process som måste få ta sin tid.

- Vi ska kontrollera och dubbelkontrollera allting vi påstår så att vi kan stå för det och att det inte finns några sakliga fel som vi så att säga kan få svara för i efterhand, säger han.

Göran Rosvall hoppas att den här utredningen ska leda till förbättringar på olika områden.
Som exempel nämner han en liknande bussolycka utanför Fagersta för några år sedan som ledde till att räddningstjänsten skaffade sig bättre kunskap om räddningsinsatser vid olyckor med tunga fordon.

- Vi begär ju också att de tillsynsmyndigheter som vi riktar våra rekommendationer till ska redovisa vilka åtgärder de vidtar. Vi säger aldrig vad en myndighet ska göra eller vilka åtgärder de ska vidta, men vi vill ju att de ska vidta någon åtgärd till följd av våra rekommendationer.