KSS läcker kvicksilver

Kärnsjukhuset i Skövde släpper ut kvicksilver i avloppet, det visar sjukhusets egen kontroll.
Både halterna av kvicksilver och kadmium är för höga och nu vill miljö- och hälsoskyddsnämnden att sjukhuset utreder från vilken byggnad utsläppet kommer och hur man kan stoppa läckaget, skriver Skaraborgs Allehanda.