Smuggelsprit konkurrerar ut hembränt

Hembrännarna för en tynande tillvaro i Sverige, visar siffror från Brottsförebyggande rådet.
År 2000 anmäldes i Västra Götaland 87 hembrännare, men antalet har stadigt minskat de senaste åren och 2006 var siffran 18.

I hela landet anmäldes år 2000 914 hembrännare, jämfört med 250 förra året.

Och polisens utredningar om olovlig sprittillverkning blir allt ovanligare, skriver Göteborgsposten.

I stället ökar beslagen av alkohol insmugglad från utlandet.