Hyresgäster i Skövde fruktar kommunkoncern

Hyresgästföreningen vill inte att Skövdebostäder ska ingå i den kommunala moderkoncernen som Skövde kommun planerar att bilda.
Håkan Andrén, ordförande för hyresgästföreningen i Bohus, Älvsborg och Skaraborg, är starkt kritisk till en koncernbildning och är övertygad om att hyresgästerna kommer att drabbas negativt.

- Vi ser stora farhågor i att man är ute efter att plocka pengar från de kommunala bolag som är bärkraftiga och starka ekonomiskt. Det skulle drabba hyresgästerna hos Skövdebostäder, det säger Håkan Andrén.

Skövde kommun utreder just nu frågan om en moderkoncern där kommunens bolag skulle ingå. Idag finns fyra kommunalt ägda bolag i Skövde. Bostadsbolaget Skövdebostäder, Turistbolaget, Flygplatsbolaget och nybildade Skövde värmeverk. Ännu är det inte bestämt om samtliga bolag ska ingå i den planerade koncernen eller om ytterligare kommunala verksamheter ska ingå.

Det är kommunalråden Åke Jönsson, socialdemokrat och Leif Johansson, centern, som har fått i uppdrag att planera för att bilda koncernen. De säger att det huvudsakliga syftet med organisationen är att kommunen vill ha bättre insyn och möjligheter att styra bolagen, men målet är också att använda vinster från ett bolag för att täcka förluster i ett annat.

Just det får Hyresgästföreningen att reagera.
- Man kopplar av kapacitet som annars kan användas för framtida underhåll och ombyggnad av miljonprogrammet, säger ordförande Håkan Andrén.
- Mycket i bostadsbeståndet måste förnyas och moderniseras och där har vi varit med och satt av pengar till underhåll. Vi vill inte riskera att de pengarna går in i en allmän kommunkoncernkassa, säger Håkan Andrén.