Inga rastgårdar för hundar

Det ser inte ut att bli några hundrastgårdar i Lidköpings kommun.

Moderaterna och folkpartiet hade skrivit en motion om att inhägnade rastplatser för hundar borde inrättas.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott håller med om att behovet säkert kan finnas, men att förvaltningen har annat att göra och dessutom skulle rastgårdarna kräva mycket skötsel för att inte bli stora smittkällor.