Hjo kommun i tvist om Mullsjöolyckan

Drunkningsolyckan på Mullsjöns försäkringsmässiga efterspel har gjort att Hjo kommun hamnat hos kronofogden.
Kommunens försäkringsbolag Länsförsäkringar kräver att kommunen ska betala halva kostnaden för olyckan på Mullsjön.
Det får kommunen att höja på ögonbrynen och kommunalrådet Hulmarker att hota med att byta försäkringsbolag.

Det har gått nästan exakt ett år sedan olyckan på Mullsjön, där en lastmaskin gick genom isen och föraren omkom.

Vem som ska bära skulden för olyckan är fortfarande inte färdigutrett, men Länsförsäkringar har alltså gjort bedömningen att kommen är skyldig och vill att kommunen ska betala halva ersättningen för lastmaskinen, en kostnad på 540 000 kronor.

– Vi är lite förvånade över att Länsförsäkringar har gjort en bedömning som inte är klar på från andra håll, säger Hjos kommunalråd Catrin Hulmarker (m).  

Det pågår med andra ord en tvist mellan kommunen och försäkringsbolaget. Som om det inte vore nog så brast kommuntjänstemännens hantering av ärendet. Missen gjorde att kommunen hamnade hos kronofogden:

– Vi svarade inte inkassoföretaget att det pågår en tvist. Det var en miss och en rutin som måste ses över här på kommunen, säger Hulmarker.

Hjo kommuns skuld hos kronofogden ligger på 540 000 kronor. Det är hälften av kostnaden för olyckan på Mullsjön. Hjo kommun kan tänka sig att betala 20 procent av kostnaden, men inte 50.  

Tvisten mellan försäkringsbolaget och kommunen fortsätter men eftersom ärendet nu hamnat hos fogden så kommer kommunen att betala så länge:

- Vi ska inte ligga med krav hos Kronofogden. Det är det första som måste åtgärdas. Vad som händer sedan får vi återkomma till, säger Hulmarker och antyder att kommunen kan komma att byta försäkringsbolag i protest:

- Det här är en affärsrelation. Tycker man inte att man får en bra respons och ett bra bemötande så är det självklart så att man ser över en sådan relation. Då får man ta ytterligare diskussioner och se om vi ska fortsätta att vara kund hos dem.