Nytt naturreservat väster om Varnhem

Området Ökull-Borregården i Skara kommun har av länsstyrelsen utsetts till naturreservat.
Området, som ligger väster om Varnhem, har enligt länsstyrelsen höga naturvärden med många ängssvampar av hotade arter.
Dessutom finns där Vallebygdens mest artrika kransalgsjö.