Tusentals klagomål på vården

Över 4 000 frågor och klagomål kom in till regionens patientnämnder under 2006.
Det är en ökning jämfört med förra året.

En fjärdedel av ärendena kom från patienter som ansåg sig felaktigt behandlade, eller ingen behandling alls.

Andra frågor gällde vårdgaranti och valfrihet, och problem med att komma fram på telefon till primärvården.

Liksom tidigare år är det kvinnorna som står för flest ärenden när det gäller bemötande i vården.  

En följd av klagomålen är att patientnämnderna har agerat för att lika vård ska gälla oavsett var man bor i regionen. Det gäller exempelvis patienter för behov av elrullstolar, där samma regler ska gälla i hela regionen, vilket inte varit fallet tidigare.