Skövdebo anklagas för patentstöld

En Skövdeföretagare i 50-årsåldern anklagas för att ha stulit ett patent på en slambehandlingsanläggning. Det Göteborgsföretag som menar sig ha ensamrätten att tillverka och sälja anläggningen stämmer Skövdeföretagaren på en miljon kronor.

Dessutom vill Göteborgsföretaget att tingsrätten i framtiden kräver Skövdeföretagaren på en vitessumma på 1 miljon kronor varje gång som patentet överträds.

Av stämningsansökan framgår att Skövdebon tidigare varit anställd på göteborgsföretaget. Han driver nu ett företag ihop med en kamrat från Kungsbacka, som även han stäms.