Sågolycka i Vara utreds av arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ska nu utreda en arbetsplatsolycka på ett sågverk i Vara. Vid olyckan vid strax före jul förra året förlorade en 22-årig snickare två fingrar på vänster hand.

Snickaren arbetade vid en roterande såg och fick in vänsterhanden i maskinen. Två fingrar skadades så allvarligt att de måste amputeras.