Lätt för Rieger att få bidrag

Den nazistämplade advokaten Jürgen Rieger kan mycket lätt kvittera ut jordbruksbidrag på sin gård Sveneby sägeri. Under åren har han fått ut mångmiljonbelopp i olika EU-stöd för driften av gården i Töreboda kommun. Detta trots att säteriet enligt flera personer sköts dåligt.

Gert Johansson är samordnare av EU:s lantbruksbidrag på länsstyrelsen. Han uttalar sig inte i det enskilda fallet. Men han säger att det generellt inte krävs särskilt stora insatser för att få EU-bidrag för en gård.

- Det finns inga krav på att odla åkermarken eller skörda någonting, i det nya gårdsstödet. Kravet är att den ska vara bevuxen, säger han.

- För åkermark är inte kraven så höga.

Under åren har Jürgen Rieger fått ut cirka 13 miljoner kronor i olika EU-stöd. Radio Skaraborg har talat med flera personer som anser att gården sköts styvmoderligt. Att syftet är att maximera bidragen för en minimal insats.

På tidskriften Expo, som bevakar högerextrema grupper, menar man att det är just detta som är syftet med Riegers svenska verksamhet. Nämligen att hitta inkomstkällor för högerextrema syften.