Demensutbildning startas i Skövde

I Skövde startas i höst startas en ettårig utbildning som ska ge vårdpersonal specialkunskaper om demens.
Utbildningen genomförs av Vuxenutbildning och har  24 platser och startas för att möta det behov av mer utbildning som bland annat kommunerna signalerat om.

Att öka vårdpersonalens kunskap om demens är en nationell angelägenhet.
Den ettåriga utbildning som nu startas i Skövde är en följd av att kommunerna signalerat ett stort behov av att vidareutbilda personal.
Arbetsmiljöverket har noterat en ökning av hot och våld inom demensvården där vårdare utsätts för angrepp av förvirrade patienter.

Utbildningen i Skövde kommer att ha 24 platser och är öppen att söka för alla som har minst vårdgymnasieutbildning och ett års arbetslivserfarenhet. Sökande från hela Sverige är välkomna.
Den kommer att innehålla delar som fakta om demens, etik, livsvärden, stöd, insatser, förhållningssätt och bemötande:

– Det är viktigt att ha kunskap inte minst på grund av kommunikationssvårigheterna. Det kan uppstå missuppfattningar och då är bemötandebiten otroligt viktig, säger Kerstin Ljungmark-Hermansson som är projektledare för utbildningen.

Nina Angelova jobbar som undersköterska i Skövde på en avdelning där patienter är dementa.
Hon säger att variationen är stor när det gäller de behov och krav som en dement patient ställer på den som ska vårda. Hon berättar också om de kommunikationssvårigheter som de sjuka får efterhand som sjukdomen fortskrider.  
Hon tycker att utbildningen låter intressant:

- Demens är ett gigantiskt område och det är jättebra med olika utbildningar.