Högskolan i Skövde utvecklar krisspel

Via datorns hjälp ska kommuninvånare och räddningstjänst kunna öva på hur man ska agera vid till exempel en villabrand eller kanske en jordbävning. Högskolan i Skövde har fått nära 400 000 kronor för att göra en förstudie av framtidens krisövning.

- I dag görs rollspel när man krisövar. Vi vill göra ett internetbaserat dataspel där deltagarna kan sitta hemma och delta i spelet, säger Joeri van Laere är som är krisberedskapsforskare på högskolan i Skövde och leder det nystartade projektet.

Såväl kommunledning, räddningstjänst som vanliga medborgare ska när som helst uppkopplade via internet kunna agera i en 3-d miljö där någon typ av krisscenario utspelas. Spelarnas uppgift blir att på något sätt lösa krisen. Att göra ett spel som är så stort och avancerat som det här spelet är tänkt att bli kommer att ta tid och kosta mycket pengar, hur mycket ska man komma fram till i förstudien. Man hoppas på att en första version av spelet ska kunna vara klar 2010.

Hela spelet bygger på att många ska spela det, kan man få kommuner och företag att tro att många skulle spela det så kan man troligen lösa finansieringen. Det är alltså av yttersta vikt att det blir ett roligt spel.

- Annars kommer medborgarna inte vilja vara med, men det måste vara lärorikt också, säger Joeri van Laere.

Pengarna till förstudien kommer från Säkerhetsprogrammet i samarbete med Vinnova, Försvarets materielverk och Krisberedskapsmyndigheten.