Landshövdingen till kompensera Skara

Nu får Skara stöd av landshövding Göte Bernhardsson när det gäller statliga satsningar. Bakgrunden är att Skara förlorar arbetstillfällen om Djurskyddsmyndigheten läggs ned och flyttas till Jönköping. Då bör Skara kompenseras med satsningar på till exempel SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, tycker Bernhardsson.