Eric Nordevalls båtbyggare förlorar jobben

De före detta arbetslösa som sysselsatts med att bygga Hjulångaren Eric Nordevall i Forsvik har fått lämna sina jobb. Projektet har drabbas av ett bakslag i den nya arbetsmarknadspolitiken. Vid årsskiftet drogs pengarna in från Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen och de 14 båtbyggarna på Forsviks Bruk måste sluta. Istället ska de ersättas med nya arbetslösa.

Varvet har varit arbetsplats för ett 70-tal arbetslösa, som sedan år 2000 fått sysselsättning i det stora båtbygget men vid årsskiftet drogs pengarna från Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen och de 14 båtbyggarna på Forsviks Bruk måste sluta. Istället ska de ersättas med nya arbetslösa.

- Det kommer bli en lång startsträcka eftersom vi tvingas lära upp nya, säger skeppsbyggmästare Patrik Zimonyi.

Nu när staten riktar in sina satsningar på människor som står långt ifrån arbetsmarknaden är det dem det ska beredas plats för i båtbyggarlokalen.

De 14 personer som en gång var arbetslösa, men som i dag bygger på båten och haft Forsviks bruk som sin arbetsplats i flera år i en del fall får se sej om efter annan sysselsättning.

Enligt Patrik Zimonyi hade man på Forsviks bruk för säkerhets skull ansökt om EU-pengar, men när de uteblev så har man inget val än att låta styrkan gå. Istället kommer inom kort nya, arbetslösa som ska läras upp i båtbyggarkonsten och datumet för sjösättning skjuts på framtiden.

- Det finns visserligen en fördel med det också. Då kan ju människor fortsätta att besöka oss och se tillverkningen, säger Patrik Zimonyi.