Snyggare miljö för väntande bussåkare

Bussterminalen på resecentrum i Skövde ska rustas upp för två miljoner kronor.

Förutom att teminalen ska få ett modernare utseende så ska nya monitorer sättas upp för att underlätta för resenärerna, bland annat två så kallade taktila informationstavlor för synskadade.

Terminlen byggdes för tretton år sedan, men det stora passagerarantalet har gjort teminalen sliten.