Benders bygger inte fabrik i Edsvära- mark saknas

Benders bygger inte en ny fabrik i Edsvära, eftersom företaget inte har lyckats köpa loss tillräckligt med mark. Därmed går Edsvära miste om ett 60-tal nya arbetstillfällen.

Istället för att bygga en ny stor fabrik i Edsvära, som det har funnits planer på, delas investeringen istället upp på flera andra ställen i landet, där takpanneföretaget Benders har etablerat sig.

Enligt Nya Lidköpings-Tidningen tittar man bland annat på Götene som ett av alternativen.

Det handlar om en investering på uppemot 200 miljoner kronor, den största enskilda satsningen i företagets historia.

En ny fabrik i Edsvära hade inneburit ett 60-tal nya arbetstillfällen.