Räddningsskolan i Skövde läggs ner enligt nytt förslag

Räddningsverkets skola i Skövde ska läggas ned och 85 anställda riskerar därmed sina jobb. Även skolan Rosersberg utanför Stockholm försvinner. Det föreslår den statlige utredare som vill att Räddningsverket slås samman med två andra myndigheter.

Utredaren Mats Sjöstrand ser små möjligheter för dem anställda i Skövde att få plats någon annanstans när den nya myndigheten bildas.

- Nej, det är ju en verksamhet som avvecklas. Varken den eller verksamheten i Rosersberg tror jag i någon större utsträckning kan flyttas till den nya myndigheten, säger Mats Sjöstrand.

En enda myndighet
Den förra socialdemokratiska regeringen gav Mats Sjöstrand att utreda en sammanslagning av Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar samt Krisberedskapsmyndigheten.

Den nya borgerliga regeringen gav honom fortsatt förtroende, och idag kom förslaget som innebär en hårdbantning av Räddningsverkets skolverksamhet - den är för stor och för dyr, och därför ska skolan i Skövde och Rosersberg utanför Stockholm avvecklas så snabbt som möjligt.

- Verksamheten är för stor idag och den behöver rationaliseras, säger Mats Sjöstrand.

Jobb hotas
Att Skövdes verksamhet är attraktiv spelar ingen roll, inte heller det faktum att Skövde har ett modernt övningsfält. Det finns nämligen även i Revinge i Skåne, som är den enda skola som blir kvar tillsammans med en bantad skola i Sandö i Norrland.

Därmed hotas jobben för 85 anställlda i Skövde; vitsen med en nedskärning är just att minska antalet anställda och kostnader. Nedläggningen av två skolor är den främsta förklaringen till att man i det här förslaget kan spara över 200 miljoner kronor med en ny och sammanslagen krismyndighet.

Försvarsminister Mikael Odenberg kommer nu att skicka ut betänkandet på bred remiss. Därefter kommer regeringen i höst att ta ställning till utredarens förslag.