Folkpartiet i Skaraborg vill ha Björklund som partiledare

Folkpartiet i Skaraborg vill ha Jan Björklund som ny partiordförande, det enades partidistriktet om på måndagskvällen.

Som första vice ordförande föreslås Cecilia Malmström och som andra vice ordförande Linnea Darell.