Skara Golfklubb vill att kommunen går i borgen för miljonlån

Skara Golfklubb vill att Skara kommun går i borgen för ett banklån på 18 miljoner kronor, till en planerad golfbana som totalt skulle kosta 27 miljoner.

Tidigare fanns en idé om att Skara Golfklubb och Billingens Golfklubb skulle gå samman och bygga en golfbana ihop, men medlemmarna i Billingens Golfklubb sa då nej.

Skara Golfklubb ger inte upp, utan hoppas nu att kommunen går i borgen för ett lån.

Enligt SkLT ska kommunstyrelsen ska fatta ett beslut i frågan innan sommaren.