Fredriksdalskolan vill få miljöutmärkelse

Flera skolor i Skaraborg satsar på att ha en miljöprofil, bland annat Fredriksdalskolan i Lidköping, som hoppas på att få utmärkelsen ”en skola för hållbar utveckling”.

Utmärkelsen ”En skola för hållbar utveckling” delas ut av Myndigheten för skolutveckling och ett par skolor i Skaraborg har redan fått titeln, bland annat Sötåsens Naturbruksgymnasium.

För att få utmärkelsen ska miljötänkandet genomsyra alla ämnen i skolan och skolan ska utbilda eleverna till att kunna göra aktiva val och vara medvetna om konsekvenserna av sitt handlande.