Låga löner i Vara

Förskollärare i Vara tjänar mycket sämre än sina kollegor runt om i Skaraborg.

Det visar en lönekartläggning som gjorts bland kommunanställda i Vara.

Nina Gleisner arbetar som förskollärare i Vara kommun och är en av dem som skulle ha tjänat bättre om hon jobbat i en grannkommun.

- Det känns inte roligt, eftersom man har samma utbildning och kanske jobbat lika många år.

Nina Gleisner tycker att lönen borde vara högre, eftersom Vara ska vara en bra barnkommun.

- Jag är lite dåligt insatt, men jag tycker nog att lönen bör höjas med 1000 till 1500 kr i månaden.

Det är inte bara förskollärare och fritidspedagoger som tjänar sämre i Vara än i grannkommunerna, även chefer inom handikappomsorg och äldreomsorg visar lönekartläggningen som beställts av jämställdhetsombudsmannen JÄMO.

Löneskillnaderna ska rättas till, det beräknas ta 3 år och kosta kommunen omkring 3,7 miljoner kronor.

Onni Vehviläinen som är ordförande i personalutskottet i Vara kommun säger att det främsta skälet till att de kvinnodominerade yrkesgrupperna halkat efter i löneutvecklingen är föräldraledighet.

- Nu ska vi se till och rätta till det här, men hur vi ska göra vet vi inte ännu. Det ska vi diskutera i kommunstyrelsen för att hitta en lösning, för vi kan inte ha det såhär. Det säger Onni Vehviläinen.