Falköping vill bygga ledningar för biogasproduktion

Kommunledningen i Falköping uppvaktar nu miljöminister Andreas Carlgren för att få statligt stöd till att bygga ett ledningsnät för biogas.

Tanken är att bygga ett nät från lantbrukarna på Falbygden till en större anläggning som gör bränsle till bilar och bussar.

Falköpings kommun tillsammans med lantbrukare och energiföretag gör en medveten satsning på att få igång en stor lokal biogasproduktion, som kan öka tillväxten i kommunen och förbättra miljön.

Sedan våren 2006 deltar kommunen i ett stort EU-projekt och nu byggs en anläggning i Falköping för att tillsammans med Göteborgs Energi göra fordonsgas från biogas. Biogasen kommer från rötning av avloppsslam och matavfall.

Efterfrågan på biogas väntas öka kraftigt de kommande åren så gäller det nu att få igång en biogasproduktion inom lantbruket, bland annat kommer tre stadsbussar att redan i år köras på biogas.

Falbygden är en av Sveriges djurtätaste områden så då kan lantbruket bli en betydande leverantör av biogas från gödsel och energigrödor, skriver kommunalrådet Ulf Eriksson i ett brev till Andreas Carlgren.

Tanken är att en eller flera gårdar knyts samman med ett rörsystem och att biogasen transporteras till en större produktionsanläggning för tillverkning av fordonsgas.

För att få råd att bygga det omfattande och dyra ledningsnätet så vill kommunledningen i Falköping att staten går in ett stöd till att bygga biogasnätet.