Över 15 miljoner har Götheborgs resa kostat skattebetalare

Projektet Ostindiefararen Götheborgs resa till och från Kina har kostat skattebetalarna i Västra Götaland minst 15,5 miljoner kronor.

Det framgår av en sammanställning som Regionutvecklingssekretariatet gjort med anledning av Sjukvårdspartiets Susanne Aronssons fråga till Regionfullmäktige.

Sjukvårdspartiet i Västra Götaland är mycket skeptiskt till Västra Götalandsregionens satsningar på Ostindiefararen Götheborg och har därför krävt en redovisning hur mycket pengar som använts till arvoden, resor och traktamenten för politiker och tjänstemän.