Vattenråd ska rädda Vättern från farliga utsläpp

Vätterns tillstånd var temat för den särskilda Vätterndag, som under tisdagen arrangerades i Karlsborg.
– Vättern har återhämtat sig på ett fantastiskt sätt. Den är nästan som den var för 100 år sedan, säger limnolog Måns Lindell vid Vätternvårdsförbundet.

För 50 år sedan visade sjön tecken på övergödning och miljögifter, men nu mår Vättern bra igen.

Men spåren av gamla synder visar sig än i dag i form av miljögifter som pcb i fisk, och än gäller kostrekommendationerna för hur mycket Vätterfisk vi bör äta.

– Faran är inte över. Arbetet för att skydda sjön måste fortsätta, säger Måns Lindell.

Kommuner, myndigheter och markägare med anknytning till Vättern samlades därför i Karlsborg för att få veta hur sjön kan skyddas i framtiden.

Vätterndagen är första steget mot ett vattenråd för sjön, där kommuner, myndigheter och organisationer ingår.

– Vi ska följa en regndroppe som faller ner i skogen och rinner ut i Vättern via en bäck. Vad händer på vägen, säger Måns Lindell.