Forskning kring kropp och själ

Forskning kring samspelet mellan kropp och själ får nu ett rejält tillskott i kassan och ett eget forskningscentrum.
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap satsar nu 16,5 miljoner kronor på forskningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Den som mår dåligt psykiskt löper en ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom och sjukdomstillstånd av det slaget kan i sin tur påverka vår mentala hälsa - och det här är det man ska forska vidare om på det forskningscentrum som nu bildas och kommer att kallas EpiLife.

Centrats svenska namn blir Göteborgs epidemiologiska centrum för forskning om samspel mellan mental och fysisk hälsa i ett livstidsperspektiv.