Officer straffas för sexuell invit mot värnpliktig i Skövde

En officer straffas med 25 procents löneavdrag i åtta dagar efter att han sexuellt trakasserat en värnpliktig i Skövde.

Löneavdraget har Försvarsmaktens personalansvarsnämnd bestämt.

Officeren, som vid ett tillfälle skulle övernatta på Trängregementet T2, har erkänt att han då gjorde sexuella närmanden mot en värnpliktig och bland annat bad honom att komma till hans bostad.

Inbjudan upprepade han också nästa dag.

Enligt personalansvarsnämnden var officeren visserligen civilklädd, men eftersom han identifierade sig som yrkesofficer när han passerade vakten in på området så anses händelsen vara ett ärende för nämnden.