Eldningsolja läckte ut i ån Tidan

Oljeutsläppet i ån Tidan i centrala Tidaholm för snart två veckor sen tros nu ha fått sin förklaring.

Det är sannolikt eldningsolja från en läckande oljeledning inne på Swedish Match:s tändsticksfabriks industriområde i Tidaholm som läckt ut oljan i ån Tidan via en dagvattenledning.

Det säger i dag Jonas Nordqvist, som är kvalitets- och miljöchef på Swedish Match. Han har nu rapporterat oljeläckan till kommunen och Länsstyrelsen.

Enligt preliminära mätningar är det maximalt 80 liter olja som läckt ut ur ledningen och kan ha nått Tidan.