Regionen får 900 miljoner över i år

Västra Götalandsregionen beräknas få ett ekonomiskt överskott på 900 miljoner kronor i år enligt de senaste beräkningarna.

Det är 770 miljoner mer än budgeterat och beror bland annat på att regionen får betydligt större skatteintäkter än man tidigare räknat med.

Ännu har regionen inte lyckats uppnå vårdgarantin inom alla områden men extra resurser kommer nu att satsas på att målen ska nås under 2007.