Lidköpingsbor uppmanas sluta mata fåglar

Lidköpings kommun har nu ett förslag på hur man ska få bukt med fågelproblemet i staden. Förslaget går ut på att göra staden mindre trivsam, inte bara för för måsar och kajor, utan också för änder och gäss.

De är inte vidare populära, fåglarna i stan. Åtminstone inte den omfattning och det antal som de är nu.

Förra sommaren tröttnade kommunen och beslutade att ta fram förslag till åtgärder för att minska antalet fåglar och de problem som de för med sig, skränande ljud, en massa avföring och viss rädsla för att smittor ska spridas.

Nu är förslaget klart. Det går ut på att både kommunen, fastighetsägare och värmeverket ska se till så att det blir svårare för måsar att bygga bon och hitta mat. Kommunen ska också ta bort sitt fågelbord vid Torgbron och papperskorgar som fåglarna inte kommer åt innehållet i är på gång.

Änderna ska också få det tuffare. I parkerna ska vattnet i dommarna inte hållas öppet på vintrarna och att mata änderna ska inte heller vara tillåtet i Stadsträdgården, framförallt ska det inte vara tillåtet att tömma hela kassar med mat till dem.

Stränderna ska harvas även fortsättningsvis så att kanadagässen får mindre att beta på. På så sätt hoppas kommunen att gässen väljer andra ställen att vara på än badstränderna.

Den 22 maj väntas samhällsbyggnadsnämnden ta beslut att genomföra det här förslaget.