Cancersjukvården ska bli bättre

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götaland är inte nöjt med cancervården här. Så nu ska cancersjukvården förbättras på en rad olika sätt.

Det handlar bland annat om den att palliativa vården ska bli lika bra i hela regionen, stödet till hemtjänst och hemsjukvård ska bli bättre och kompetensen ska höjas hos personalen.

Det ska också blir tydligare vem som ska göra vad och ha ansvar för vad.

Vid samma möte beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet att vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin ska sänkas från tre månader till en.