Läkare missade cancer hos två patienter

En primärvårdschef i Mariestad har Lex Maria-anmält två fall vid en vårdcentral, där läkarna missade att patienterna hade cancer.

Det ena fallet handlar om en kvinna, som tidigare har haft bröstcancer. När hon sökte läkarhjälp för smärtor i bröstkorgen fick hon först diagnosen lunginflammation hos en läkare och senare diagnosen njursten hos en annan läkare.

Först när hon sökte läkarhjälp i Skövde upptäcktes det att hon hade fått metastaser i skelettet.

Magkatarr var cancer
Den andra anmälan handlar om en man med bröst-och magsmärtor, som fick olika diagnoser av tre olika läkare på vårdcentralen, bland annat magkatarr.

Även där upptäcktes cancern först när han sökte sjukhusvård.

Samma läkare
De båda anmälningarna handlar sammanlagt om tre olika läkare på vårdcentralen, två av läkarna var inblandade i båda fallen.

Primärvårdsområdeschefen har anmält fallen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Både mannen och kvinnan har också valt att anmäla det inträffade till Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd.