Politikerbesök på palliativa i Falköping

Turerna kring den palliativa avdelningen vid Falköpings sjukhus går vidare.
På fredagen fick avdelningen besök av lokala och regionala politiker. Politikerna tycker sig nämligen ha haft svårt att få information om hur vården i livets slutskede numera ser ut i Falköping.

Tidigare i våras kom beslutet att den palliativa enheten i Falköping ska slås ihop med strokeenheten. Beskedet väckte bestörtning hos anhöriga till personer som vårdats på avdelningen och flera tusen personer i Falköping har skrivet på protestlistor.

Från Skaraborgs sjukhus lednings håll har man lämnat lugnande besked, men Bertil Jonsson (m) som sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden i västra Skaraborg tycker att beslutet gick för snabbt och över politikernas huvuden.

- Vi hade ingenting alls att säga till om, säger han.

Han var en av de politiker som besökte avdelningen för att se förändringarna i verkligheten.

Personalen på avdelningen har inte fått någon mer information än den de fick i början av mars, nämligen att avdelningen ska fasas ut och namnet försvinna. Men enligt Bertil Jonsson så är det ingen omöjlighet att beslutet och förändringarna dras tillbaka.