JO ska granska rättegång om omhändertagen 13-åring

Länsrätten i Mariestad kritiseras kraftigt av socialnämnden i Falköpings kommun.
Kommunen anser att länsrätten gjort flera fel i hanteringen av en ansökan om vård av en 13-årig flicka.
Nu ska hela ärendet granskas av Justitieombudsmannen, JO.

Socialnämnden beslutade tidigare i år att omhänderta den 13-åriga flickan.
När förhandlingen om saken hölls i länsrätten fick flickans mamma föra talan för sin sak, men kommunen fick ingen möjlighet att ge sin syn på saken.
Detta betraktar kommunen som ett rättegångsfel som bryter mot själva poängen med så kallad muntlig förhandling i en rättssal, som ju går ut på att båda parter ska få säga sitt.

Kräver ny rättegång
Mamman vann dragkampen om dottern med socialtjänsten. Då begärde kommunen så kallad inhibition. Det betyder att man ville förhindra att mamman skulle kunna hämta sitt barn på det tillfälliga hemmet innan en ny förhandling hållits den högre instansen kammarrätten.

Men kommunens överklagande, som skickades till länsrätten, nådde aldrig fram till kammarrätten i tid. Kvinnan hade redan hunnit hämta barnet när den högre rättsinstansen fick överklagandet i sin hand. 

Nu kräver man att JO granskar länsrättens agerande. Kommunen begär också att hela ärendet ska tas om från början i länsrätten.