Lidköpingsföretag sålde livsfarlig GPS

Ett Lidköpingsföretag har sålt en felaktig GPS-navigator avsedd för bil.
Navigatorn har bland annat uppmanat bilföraren att göra u-svängar på motorväg och att svänga av när avfarten redan har passerats.

Nu kräver Allmänna reklamationsnämnden att köparen får lämna tillbaka GPS-navigatorn och får pengarna tillbaka. 

Bilnavigatorns tillverkare i Lidköping säger i sitt svar till reklamationsnämnden att en GPS kan missa aktuella vägar eftersom kartmaterialet alltid ligger lite efter ”verkligheten”, till exempel nya vägbyggen.