Stor ökning av bränder på gårdar

Hittills i år har antalet bränder inom lantbruket ökat stort.
Främst är det de svåra bränderna som ökat.

Hittills i år har ungefär 120 svåra bränder inträffat. Under hela fjolåret inträffade 170 sådana bränder.

Särskilt vanligt i år är antändning intill skorstenen men vädret har också spelat in. Den tidiga våren har givit fler gräsbränder än normalt och minst tio av dem har lett till att också byggnader har brunnit.