Jättehus från järnåldern hittade i Ledsjö

Arkeologer från bland annat Västergötlands museum undersöker just nu den sträcka där mellan Lundsbrunn och Holmestad där E 20 ska byggas om till motorväg.
Vid Ledsjö har en hel del intressanta järnåldersfynd gjorts:
- Vi har hittat jättegamla hus, rester av gropar där man har framställt järn, avfallsgropar, eldar och annat sånt som fanns på en boplats för många tusen år sedan, berättar arkeologen Anders Berglund.

Uppifrån Ledsjövallen, som den planerade motorvägen kommer att klyva när allting är klart, så ser man fem av platserna som undersöks av arkeologerna. På den södra sidan av vallen gräver Västergötlands museum och på den norra håller Riksantikvarieämbetet till.

Spåren från bondefamiljerna som en gång levde och brukade jorden här håller nu på att tas fram under tre decimeter jord. Resterna är välbevarade och visar att det var stora hus som låg på platsen:

– Det är feta och långa hus med gott om plats i för både folk, få och djur. Vissa hus är nästan 35 meter långa och ett har varit 45 meter, säger Anders Berglund, försteantikvarie vid Västergötlands museum. 

Film, bok eller häfte?
Just när utgrävningen pågår gör säkerhetsbestämmelserna att arbetet inte är så publikvänligt, men tanken är att fynden och tillvägagångssättet ska dokumenteras noggrant och sen presenteras för dem som är intresserade:  

– Det kan bli häften, böcker, film och bildspel… För en tio, femton år sedan hade det varit självklart att det skulle bli böcker men idag kan vi tänka oss många olika lösningar för att berätta saker ur vårt kulturhistoriska arkiv, säger Anders Berglund.