Skallar från Falbygden till utställning i Holland

Fornlämningar från Falbygden blir högintressant material på en utställning om megalitkultur i Holland i augusti.
Skallar från forntidens gravar ska packas ned och tas med utomlands.
– Benknotorna kommer från megalitgravar som är stenålderns gravmonument, förklarar försteantikvarie Peter Jankavs på Falbygdens museum.

Det är Falbygdens kalkrika jordar som gjort att fornfynden bevarats i gott skick åt eftervärlden.

– Holländarna vill gärna se det här eftersom deras egna gravar förstördes för länge sen, säger Peter Jankavs.

Utställningen om megalitkultur öppnar efter sommaren och håller öppet till januari.