Ingen luftledning genom Skaraborg

Det blir ingen luftledning genom Skaraborg som en del av den nya stora kraftledningen Sydlänken. Svenska Kraftnät har beslutat att inte gå vidare med alternativet med en luftledning väster om Vättern, bland annat som en följd av alla negativa remissvar som har kommit in.

Däremot finns alternativet med nedgrävd kabel längs Vätterns västra strand med i det fortsatta arbetet.

Under våren ska Svenska Kraftnät bestämma exakt hur den 40 mil långa kraftledningen från Skåne till Närke ska dras.