Skövdeskola får kritik efter att flicka blev utfryst

Skövde Montessoriskola får kritik av Skolverket för brister i sitt arbete mot kränkande behandling. Det är mamman till en åtta år gammal flicka som har anmält skolan till Skolverket, efter att hennes dotter blev så utfryst och retad av de andra barnen att hon slutligen bytte skola.

Skolan hävdar att personalen inte såg några tecken på kränkande behandling, men Skolverket slår fast att en skola måste ta även upplevelser av kränkning på stort allvar, och att skolan borde ha gjort en noggrannare undersökning av saken.

Montessoriskolan i Skövde har en mobbningsplan, men i den står inget om hur kränkande behandling ska hanteras, och det får skolan också kritik för.