Mer stormfällt virke än väntat i skogen

Betydligt mer stormfällt virke än väntat ligger kvar i skogarna i Sydsverige och utgör yngelplats för skadeinsekten granbarkborren, visar Skogsstyrelsens inventering med helikopter.

Detta efter att stormen Per drog över delar av Sverige i januari i år.

Omkring 16 miljoner kubikmeter skog kan ha skadats.

Den karta som Skogsstyrelsen sammanställt efter helikopterinventeringen visar att problemet med kvarliggande virke är allra störst i Halland och södra Småland, men vindfällen finns i stor utsträckning även här i Västergötland.

Enligt skyddsbestämmelserna i skogsvårdslagen ska allt virke vara omhändertaget senast den 1 juli.