Kritik mot skolorna i Mullsjö

Mullsjö kommun måste analysera varför betygsresultaten varierar stort mellan skolorna i kommunen och mellan pojkar och flickor.

Det visar den inspektion som Skolverket gjort av skolorna i Mullsjö.

Kommunen måste också analysera varför betygsresultaten på de nationella proven i årskurs 5 har försämrats.