Upprustning av ångfartyget Trafik

Ångfartyget Trafik i Hjo har fått 100 000 kronor i bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Pengarna ska användas till en upprustning av båten.

Qvarnstensgruvan i Lugnås utanför Mariestad har också fått närmare 50 000 kronor till olika satsningar.

Pengarna kommer i samband med Riksantikvarieämbetets pengautdelning till olika arbetslivsmuseer, som drivs ideellt och behöver stöd för att kunna göra investeringar och utveckla verksamheten.